Pomóż powodzianom w Tbilisi

Pomoc może być realizowana poprzez:

1. MODLITWĘ - jednocześnie wszyscy pomagający mogą liczyć na modlitwę ze strony podopiecznych.

2. WPŁATY PIENIĘŻNE - istnieje możliwość wpłaty na konto Fundacji: Alior Bank 20 2490 0005 0000 4500 3457 9645.

3. "PRZYJAŹŃ NA ODLEGŁOŚĆ" - która jest aktem solidarności, zaangażowania i pomocy wobec:

  • dzieci - przeważnie małych, sierot, dorastających na ulicy lub pochodzących ze skrajnie ubogich rodzin. Nadesłane pieniądze są przeznaczane na ich edukację i zapewnienie minimalnych warunków życia (zakwaterowanie, opieka, opieka zdrowotna, przygotowanie do zawodu).
  • osób starszych - osamotnionych i pozbawionych jakiejkolwiek pomocy. Rząd wypłaca emeryturę w wysokości 30 Euro miesięcznie - za tę sumę nie da się przeżyć, zwłaszcza, że wiele z nich choruje i nie stać ich na opiekę zdrowotną.

"Przyjaźń na odległość" wiąże się z systematycznymi (np. co miesiąc, kwartał itd.) wpłatami 10, 50 lub 100 złotych (lub więcej) przez ustalony przez siebie okres czasu (np. rok) na pomoc dla konkretnej osoby. Daje ona również możliwość kontaktu z adoptowaną osobą poprzez wymianę korespondencji. Aby rozpocząć proces "Przyjaźni na odległość" należy wypełnić FORMULARZ. Więcej informacji tutaj.